Biografi

Biografi om Inger Lise Stulien


           

”Song og musikk har vore sentralt i livet mitt sidan eg var lita jente. Fyrste gong eg song på radioen (NRK Sørlandet) var eg fire år. Eg har gitt ut ein single kassett som 14-åring. I 1998 ga eg ut ein familie CD: ”Barndomsminner”, med far min på trekkspel og fem syngjande systre. I 1999 ga eg og syster mi, Grethe Stulien Lauen, ut ein CD ved namn ”September”. Eg har laga fleire demo-innspelingar i ulike studio på Sørlandet. Ein tidlegare CD heiter ”Steikeplatå” og vart gitt ut i 2001, ein CD med sjølvskrivne  jolesongar på dialekt. Songtekstene skildrar jolefeiring og mattradisjonar frå heimtraktene mine. Coveret laga eg som ei ”kokebok” med 50 oppskrifter på god gamaldags jolemat, som eg hadde vore rundt og samla inn frå heimbygda mi Byremo/dei indre bygder i Vest Agder. Soloalbumet «Okke to» vart sluppen i oktober 2008, under Dark Season festivalen i Kristiansand. "Heim te jol" vart sluppen jola 2011, og det er laga fleire tradisjonsrike jolemusikkvideoar til denne plata. Den nyaste utgjevinga er frå våren 2013: "Min vår"

Eg har med jamne mellomrom hatt ulike framføringar med familie (far og åtte sysken), andre musikarkollegaar og artistar, og halde fleire konsertar med eige band, hovudsakeleg på Sørlandet, med eit par konsertavstikkarar til USA, Finnmark og Svalbard. Fleire av songane eg framfører er spelelista på radio av NRK P1 og Sørlandssendinga. Nokre av songane mine har vunne Sørlandstoppen på NRK fleire veker på rad. Her kan nemnast blant anna ”Stemmen”, ”Glosteik”, ”Haven`t found it yet”, ”Don`t make it hard for me”, ”From a distance ”, ”Lonely at the right time”.

Vidare har eg hatt fleire song- og bokkveldar i regi av Noregs Mållag og Blåmann Barnebokklubb, for å prøve å motivere born og unge til å lese og synge meir på nynorsk. Eg har dessutan vitja skular og barnehagar med same opplegg og mål for auga. Eg vart tildelt Målblomen i 2003 av Noregs Mållag for innsatsen min for nynorsk songkultur på Agder.

Eg har utarbeidd og framført eit kyrkjekonsert program med tittel ”10 vers og 10 songar”. Dette omhandlar ei 10-punktsreise gjennom livet frå vogge til grav.

Vidare har eg turnert saman med Jan Engervik rundt på Sørlandet med konseptet:” Livet og fridomen”, med songar av Evert Taube og Mikis Theodorakis. Bjøro Håland er og ein artist eg har samarbeidd med frå tidlegare år.

På plata ”Okke to”, har eg skrive eigne tekstar på nynorsk og dialekt. Tema for songane er mellommenneskelege relasjonar; små og store augneblink i kvardagen; om glede og sorg; om nytt liv og om døden; om kjærleik og sakn.

Eg skriv og syng for det meste på dialekt fordi eg tykkjer det er den mest naturlege måten for meg å uttrykkje meg på, og slik kjem eg nærare tekstane i songen og musikken.

Hausten 2009 lanserte Protestfestivalen ein ny CD: ”Fight apathy”. Songen, ”Cant`t be taken away”, er mitt bidrag her. Alexander Rybak var med meg i studio og spelte fele til songen min.

«Heim te Jol» er spela inn i Kongshavn Studio med Bjørn Ole Rasch som produsent. Annbjørg Lien bidrar med vakkert spel på nyckelharpe og hardingfele. Kirsten Bråten Berg medverkar med sin flotte stemme på ein duett saman med meg på «Fager er jordi». Dette er ei joleplate med fleire kjende og kjære jolesongar omskrivne til nynorsk, som folk flest har eit forhold til: Det lyser i stille grender «Glade jol», «Eg er så glad kvar jolekveld». I tillegg inneheld plata heilt nye, eignekomponerte låter som «Ein engel te jol», «Eit jolekort» og «Smelta snø». "Heim te jol" er spelelista på NRK P1. Plata er ei nyvinning innan jolemusikk med nye låter, samt dei gode gamle jolesongane som me alle kjenner, i ny musikalsk og språkeleg drakt.

"Min vår" er sett saman av nyskapande songar som er komponert saman med gitarist Knut Kjetil Møen. Desse songane itillegg til kjende songskattar frå vår gamle, norske songtradisjon som t.d. Den fyrste song, Blåmann og Mellom bakkar og berg og Fager kveldsol smiler. På innspelinga er det med 200 born til å kore på to av songane. På "Min vår" er det duettar saman med Olav Stedje, Kim Andrè Rysstad og Sveinung Hølmebakk(Nordic Tenors). Albumet vart spela inn i 2013, i Kongshavn studio, med musikkprofessor Bjørn Ole Rasch som produsent. Denne plata har også oppnådd gode kritikkar, og A og B listing på norsk radio.

Inger Lise Stulien - Eit Haldepunkt

Inger Lise Stulien er klar med fyrste singel frå sitt komande album som kjem i 2015.

Teksta til «Eit Haldepunkt» skreiv Inger Lise etter å ha vore på båttur frå Grimstad til Torungen fyr i Arendal. Ho såg korleis fyret der kan stå som eit symbol på stabilitet og haldepunkt i livet. Etter denne sommarturen til fyret, vart Inger Lise inspirert til å skrive "Eit Haldepunkt", og via tekst og song reflekterer ho over kor viktig det er å ha eit trygt fundament på livsvegen.

Songen og tradisjonen er sentrale omgrep i livet til Inger Lise Stulien. Ved å syngje på dialekt og nynorsk, målforma som ligg hjarta hennar nærast, skapar ho nærleik og kjærleik til tekst og melodi gjennom songformidlinga si.

Nytt Album

Det musikalske landskapet på det komande albumet til Inger Lise er folkeleg med hjarta for det nære og ekte i tilværet. Countrysjangaren ligg i botnen, ispedd innslag frå andre sjangrar som countryrock, folk, roots, vise og pop.

Alle tekstene på albumet er skriven av Inger Lise sjølv, i tillegg til nokre av melodiane. Fleire av tekstene ho skriv har utspring i røynsler frå eige levd liv. Medan andre tekster baserer seg på livserfaringar venar og kjende delar med henne, på godt og vondt. Songane spennar frå å vere lettstemde og glade til melankolske, vakre kjærleikssongar. For andre av låtene er tema sorg, sakn, smerte og vemod. Både tekst og melodiar har ei varm undertone der takksemd og gleda over livet står sentralt. Songane speglar såvel dei gode som dei såre kontrastane vi kan kjenne på i livet. Plateselskapet GRAPPA er utgjevaren.


Alexander Rybak Alexander Rybak

Alexander Rybak Alexander Rybak
Alexander Rybak Alexander Rybak
Alexander Rybak Alexander Rybak
Alexander Rybak